#182 Make haste = Do sth with haste

Jak byste chtěli mluvit anglicky? Hezky a dlouze? Nebo rychle a krátce? Podívejte se na obě varianty:

 • Haste makes waste.  |  Spěchej pomalu.
 • I make haste to seal this.  |  Pospícham to utěsnit.
 • I write in haste.  |  Píšu ve spěchu.

Make haste znamená spěchat, pospíchat.

Do something with haste znamená uspěchat něco, dělat něco ve spěchu.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#181 The Shortenings: to use or not to use?

Please, remember that in business language better NOT to use shortenings!

And of course pronoun  I  must always be written with capital letter!

For example:

NOT    I’m or I’m not                                     BUT I am or I am not

NOT    I’ve got or I haven’t got                     BUT I have got or I have not got

NOT    I’m working or I’m not working      BUT I am working or I am not working

NOT    I can’t                                                      BUT I cannot.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#180 Set up

Jeden a ten samý výraz set up může mít v angličtině několik absolutně odlišných významu. Zjistěte to z následujících příkladů:

 • She plans to set up her own business.  |  Má v plánu založit svůj vlastní podnik.
 • The government has agreed to set up a public enquiry.  |  Vláda se dohodla na vytvoření veřejného mínění.
 • We have set up a new system for recording invoices.  |  ytvořili jsme nový systém pro zaznamenávání faktur.
 • I need one or two people to help me set up the equipment.  |  Potřebuji jednoho nebo dva lidi, aby mi pomohli nastavit zařízení.

Set up something znamená:

 1. zřídit, vytvořit, zorganizovat, založit, ustavit něco;
 2. postavit, vztyčit (dočasně – zátarasy ap.);
 3. nastavit, seřídit, nainstalovat (přístroj ap.);
 4. vytvořit, vyvolat, navodit (problém, jev ap.).
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#179 Smart vs. Clever vs. Good at

 

 • How smart is your child!  |  Jak chytré je vaše dítě!
 • Our new specialist is smart.  |  Náš nový specialista je chytrý.
 • My grandfather was very clever though he was not educated.  |  Můj dědeček byl velmi chytrý i když nebyl vzdělaný.
 • He is good at maths.  |  Je dobrý v matematice.
 • He is good at languages.  |  Je dobrý na jazyky.

Smart znamená chytrý, bystrý, inteligentní; toto slovo příšlo  z Ameriky a používá se když člověk je vynalézavý, nápaditý.

Clever také znamená chytrý, inteligentní, bystrý (o člověku), ale ve smyslu přirozená inteligence, s nimiž člověk se rodí – talent.

Be good at something znamená být dobrým v něčem.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#178 Be in charge of smb/smth

Víte co znamená a kdy se v angličtině používá výraz be in charge of smb/smth? Podívejte se na dnešní příklady a zjistěte to:

 • Who is in charge here?  |  Kdo to tady vede/tomu tady šéfuje?
 • Tom is in charge of recruitment.  |  Tom je zodpovědný za nábor pracovníků.
 • This service is free of charge for you.  |  Tato služba je pro vás zdarma.

Be in charge of something/somebody znamená:

1. řídit něco;

2. být zodpovědný za něco/někoho;

3. šéfovat něčemu, někde.

Be free of charge znamená zdarma, bez poplatku, gratis.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#177 Put up / Put smb up

Jeden a ten samý výraz put up může mít v angličtině několik absolutně odlišných významů. Zjistěte to z následujících příkladů:

 • Do you know how to put up a tent?  |  Víš jak postavit stan?
 • Rents are fixed and cannot be put up.  |  Nájmy jsou pevně stanoveny a nemohou být zvýšeny.
 • Do you really intend to put up for that seat?  |  Opravdu se chceš účastnit voleb o místo?
 • Put up your hands.  |  Zvedněte ruce.
 • I can put up two adults, but no children.  |  Můžu ubytovat dva dospělých, ale žádné děti.
 • We can put up at the hotel, or with friends.  |  Můžeme přespat v hotelu nebo zůstat u přátel.

Put up znamená:

 1. postavit (dům, zeď, stan ap.);
 2. zvýšit (ceny, úroveň);
 3. vyvěsit , vylepit (oznámení ap.);
 4. zvednout (ruku ap.);
 5. přespat, zůstat přes noc někde.

Put somebody up znamená ubytovat někoho někde.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#176 Hurry – jak říct jinak?

Víte jak jinak lze anglicky říct sloveso hurry – spěchat, pospíchat, chvátat? Existuje několik možností a každá se používá v odlišném smyslu. Vyznat se v těchto synonymech vám pomůžou následující příklady:

 • He hurried home.  |  Pospíchal domů.
 • He was rushed to hospital.  |  Rychle ho odvezli do nemocnice.
 • I hasten to say that it is impossible to do.  |  Spěchám říci, že  to není možné udělat.
 • Growth accelerated to 4.9 per cent.  |  Růst se zrychlil na 4,9 procenta.
 • She was bustling around the kitchen all evening.  |  Pobíhala po kuchyni celý večer.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#175 Somehow / Anyhow

Víte kdy se v angličtině používá SOMEHOW a kdy ANYHOW? A víte co tyto slova vůbec znamenají? Podívejte se na pár příkladů a zkuste zjistit v čem je rozdíl:

 • Somehow it will be done.  |  Nějak to bude hotovo.
 • You will be in time anyhow.  |  V každém případě budete včas.

Somehow znamená nějak, nějakým způsobem, jaksi.

Anyhow znamená jakkoli, tak či tak, na každý pád, v každém případě.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#174 Be proud

Naučte se správně používat v angličtině výrazy be proud a be proud of smb/smth. Pochopit rozdíl mezi nimi by vám měli pomoct tyto příklady:

 • I am proud to tell you that he is my son.  |  Jsem hrdý vám říct, že to je můj syn.
 • We are proud of him.  |  Jsme na něj hrdí.
 • I‘m very proud of what they did.  |  Jsem velmi pyšný na to, co oni udělali.

Be proud znamená být hrdý, pyšný.

Be proud of something/somebody znamená být hrdý, pyšný na něco/někoho.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#173 Go home / Get home / Be at home

Naučte se v angličtině správně používat významově podobné výrazy go home, get home a be at home. Příklady by vám měli pomoct pochopit rozdíl:

 • Every day at 5:40 p.m. I go home after work.  |  Každý den v 5:40 hodin večer jdu domů po práci.
 • At 6 p.m. I get home and have a dinner.  |  V 6 hodin večer se dostanu domů a povečeřím.
 • Usually I am at home the whole evening.  |  Obvykle jsem doma celý večer.

Go home znamená jít domů a jakož i get homedostat se domů, používá se bez žádné předložky. Na rozdíl od výrazu be at home být doma, který vždy potřebuje předložku AT.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone