#12 Arrive at vs. Arrive in

Naučte se v angličtině správně používat výrazy Arrive at a Arrive in. Jazyková škola SoloLang přináší pár jednoduchých příkladů, se kterými pochopíte v čem je rozdíl.

 • They arrived at the hotel yesterday.  |  Včera přijeli do hotelu.
 • We will arrive in New York tomorrow.  |  Přijedeme do New Yorku zítra.

Arrive at použijeme pokud mluvíme o malém místě.

Arrive in použijeme pokud mluvíme o velkém místě.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#11 Have gone to / Have been to / Have been in

 • He has gone to London.  |  Odjel do Londýna.
 • He has been to Rome ones.  |  Jednou byl v Římě.
 • I have been in Boston for three months.  |  Jsem v Bostonu tři měsíce.

Have gone to znamená, že člověk odešel/odjel a ještě se nevrátil.

Have been to znamená, že člověk už jednou někde byl a vrátil se.

Have been in znamená, že člověk odešel/odjel a stále se nachází v nějakém místě.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#10 This – These, That – Those

 • This pencil is green.  |  Tato tužka je zelená.
 • These pencils arered.  |  Tyto tužky jsou červené.
 • That pencil is blue.  |  Tamta tužka je modrá.
 • Those pencils are yellow.  |  Tamty tužky jsou žluté.

This – jeden předmět blízko

These – dva nebo více předmětů blízko

That – jeden předmět daleko

Those – dva nebo více předmětů daleko

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#9 Take off / Take out / Take down

 • Charlie took off his coat and sat down.  |  Čarli si sundal kabát a sedl si.
 • When the plane took off, all the lights went out.  |  Když letadlo vzlétlo všechna světla zhasla.
 • I’m going to take my parents out to the restaurant tonight.  |  Chystám se pozvat mé rodiče do restaurace dnes večer.
 • Find a piece of paper and take down the details.  |  Najdi kousek papíru a poznamenej podrobnosti.

take off: – sundat část oděvu; – vzlétnout (o letadle)

take out: – vzít ven, pozvat někam

take down: – zapsat; poznamenat

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#8 Boring vs. Bored

 • This film is so boring! | Tento film je tak nudný!
 • I am bored to death with this job. | Jsem unuděný k smrti s touto práci.
 • The book was so boring that it made me really bored. | Knižka byla tak nudná, že mě opravdu hrozně znudila.

Boring znamená nudný, nezábavný. V tomto případě se jedná o přídavné jméno a používá se s podstatným jménem.

Bored nebo Be bored znamená znuděná/ý, nudit se. V tomto případě se jedná příslovce a používá se se slovesem.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#7 IN – Preposition of Time

IN jako předložka časů!

Některé anglické výrazy s předložkou časů a jejích překlad si musí člověk jednoduše zapamatovat.

 • In the morning | Ráno
 • In the afternoon | Odpoledne
 • In the evening | Večer
 • In November (months) | V listopadu  (měsíce)
 • In summer (seasons) | V létě (sezóny)
 • In 1992 (years) | V roce 1992 (roky)
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#6 Among vs. Between

 • You must choose between cake or chocolate. | Musíš si vybrat mezi koláčem nebo čokoládou.
 • We have a contract between five interesting partners.| Máme smlouvu mezi pěti zajímavými partnery.
 • Don’t be afraid, you are among friends.| Neboj se, jsi mezi přáteli.

Between se používá, když máme výběr mezi dvěma objekty, nebo mezi dvěma a víc stejnorodými objekty nebo skupiny.

Among se používá, když máme výběr mezi víc než dva objekty.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#5 Who’s vs. Whose

Obě tázací slova zní hodně podobně. Ale podle významu věty lze snadno poznat o jaký výraz se jedná. Obě totiž v překladu znamenají něco jiného. Určitě to poznáte z následujících příkladů:

Who’s     1. = Who is | Kdo je     2. = Who has | Kdo má

 • Who’s this nice girl? – She is my sister. | Kdo je tato hezká dívka? – To je má sestra.
 • Who’s it? – My sister Ann has it. | Kdo to má? – Má sestra Anna to má.

Whose | Čí

 • Whose car is it? – It is my sister’s car. | Čí je to auto? – To je auto mé sestry.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#4 There is / there are

There is / there are se obvykle používá, když popisujeme nějaký objekt nebo prostor. Zejména v případě popisu co daný objekt má nebo co se v daném prostoru nachází. Překládáme takový druh věty od konce. Například:

 • There is a big kitchen, two bedrooms and a small bathroom in the flat. | V bytě je velká kuchyně, dvě ložnice a malá koupelna.
 • There are two bedrooms, a big kitchen and a small bathroom in the flat. | V bytě jsou dvě ložnice, velká kuchyně a malá koupelna.

Začínáme popis podstatným jménem. V jednotném čísle – THERE IS,  ve množném čísle – THERE ARE.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#3 Look at / look for / look forward

Víte, že předložka může úplně změnit význam slova?

Koukněte se na pár užitečných frázových sloves a jejich význam:

 • He looked at me with surprise. | Díval se na mě s údivem.
 • What are you looking for? | Co hledaš?
 • I am looking forward to seeing you. | Těším se, až vás uvidím.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone