#22 Used to vs. Be/Get used to

Jste na něco zvyklý? Podívejte se na příklady a ujasněte si jaké se v angličtině používají výrazy pro vyjádření zvyků.

 • I used to go there when I was young. |  V mládí jsem tam chodíval.
 • He started doing things he didn’t use to do.  |  Začal dělat věci, které dříve nedělal.
 • They are used to cold weather.  |  Jsou zvyklé na chladné počasí.
 • He’s used to getting up early.  |  Je zvyklý vstávat brzy.
 • I’ll never get used to it.  |  Nikdy si na to nezvyknu.

Used to do something vyjadřuje opakování děje v minulosti.

Be used to somebody / something znamená být zvyklý na něco / někoho.

Get used to somebody / something znamená zvyknout si na někoho / něco.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#21 Break out / Break up

Víte, že předložka v angličtině může úplně změnit význam slova? Podívejte se na příklady frázových sloves Break out a Break up a zjistěte v čem je rozdíl.

 • War broke out in 1992.  |  Válka se rozpoutala v roce 1992.
 • My dog always breaks out of the garden when it sees a cat.  |  Můj pes vždycky utíká ze zahrady, když uvidí kočku.
 • Sally wants to break up with her boyfriend.  |  Sally se chce rozejít se svým přítelem.

Break out znamená rozpoutat se, urpchnout, utéct.

Break up znamená skončit, ukončit, rozejít se s někým.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#20 Wake up / get up

Teprve se probouzíte? Nebo už jste už dávno vstali a váš den již začal? Zjistěte v jakém případě v angličtině použijete výraz Wake up a v jakém Get up.

 • I wake up every day at 7 am.  |  Probouzím se každý den v 7 ráno.
 • I get up, brush my teeth and have a breakfast.  |  Vstávám, čistím si zuby a snídám.
 • This morning I got up but forgot to wake up.  |  Dnes ráno jsem vstal, ale zapomněl jsem se probudit.

Wake up znamená vzbudit se, probudit se.

Get up znamená vstávat (ve smyslu vstávat z postele).

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#19 Just vs. Just now

Zjistěte v jakém čase se v angličtině správně používá příslovce času Just a v jakém Just now? S dnešními dvěma příklady snadno pochopíte rozdíl.

 • Tim isn’t here, he has just gone out.  |  Tim tady není, právě odešel.
 • The boss came just now.  |  Šef přišel právě teď.

Just + Present Perfect (Předpřítomný čas).

Just now + Past Simple (Prostý minulý čas).

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#18 Take care of / Care for somebody / something

Víte co v angličtině znamenají hodně podobné výrazy Take care of somebody / something a Care for somebody / something? Podívejte se na příklady a zjistěte to:

 • Lily takes care of our children.  |  Lily se stará o naše děti.
 • I don’t care for rock music.  |  Roková hudba mě nezajímá.
 • Do you care for it?  |  Stojíš o to?

Take care of somebody / something znamená (po)starat se o koho/co , dát pozor na koho/co, pečovat o koho/co.

Care for somebody / something znamená starat se o koho/co (ve smyslu zajímat se).

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#17 Too vs. Enough

Ještě stále nevíte kdy se v angličtině používá příslovce míry too a kdy enough, a co znamenají? Zde je pár příkladů, které Vám pomohou zjistit v čem je rozdíl:

 • The baby is too young to walk.  |  Dítě je příliš malé, aby chodilo.
 • She is old enough to drive a car.  |  Je dostatečně dospělá, aby řídila auto.
 • They have enough money to buy a new flat.  |  Mají dost peněz, aby si koupily nový byt.
 • He is not strong enough to carry this bag.  |  Není dost silný, aby nesl tuhle tašku.

Too se obvyklé používá před přídavným jménem a má negativní význam. Too znamená příliš a ukazuje, že něco je víc než dostatečně nebo potřebné.

Enough se používá před podstatným jménem, ale za přídavným jménem a má pozitivní význam. Enough znamená dost / dostatečně a ukazuje, že něco je takové, jak je potřebné nebo nutné. Enough může také mít negativní význam, ale jenom v konstrukci „not … enough + to-infinitiv“.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#16 Think vs. Thinking

Víte, že i stavová slovesa v angličtině mohou být použity v průběhovém čase? Podívejte se na sloveso THINK a poznejte rozdíl jeho významu.

 • I think he’s American.  | Myslím, že je Američan.
 • Jane is thinking of buying a new car.  | Jane si plánuje koupit nové auto.

Think v prostém čase znamená myslet (si), domnívat se, být nějakého názoru.

Think v průběhovém čase, neboli thinking, znamená plánovat, přemýšlet o něčem.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#15 Bring out / Bring up / Bring about

Víte, že předložka v angličtině může úplně změnit význam slova? Tak je tomu například u frázových sloves Bring out, Bring up a Bring about. Koukněte se na pár příkladů a zjistěte v čem je rozdíl:

 • My favourite author brings out a new novel every year.  |  Můj oblíbený autor vydává nový román každý rok.
 • It’s very difficult to bring up children nowadays.  |  Je velmi složité vychovávat děti v současné době.
 • Air pollution can bring about many changes in the weather.  |  Znečištění ovzduší může vyvolat hodně změn v počasí.

Bring out znamená vydat, uvést něco.

Bring up znamená vychovávat dítě nebo nadnést nějaké téma.

Bring about znamená způsobit, vyvolat.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#14 Some – Any – No

Víte kdy se v angličtině používají slova SOME, ANY a kdy NO? A víte co vůbec znamenají? Podívejte se na pár příkladů a zkuste zjistit v čem je rozdíl:

 • There are some bananas.  |  Tady jsou nějaké banány.
 • There is some bread.  |  Tady je trochu chleba.
 • Are there any oranges?  |  Jsou tady nějaké pomeranče?
 • Is there any milk?  |  Je tady nějaké mleko?
 • There isn’t any milk.  |  Tady není žadné mleko.
 • There are no boys in the garden.  |  Na zahradě nejsou žádné kluci.
 • I need no water.  |  Nepotřebují žádnou vodu.

SOME znamená nějaký/á, některý/á, někteří, několik, trochu a používá se obvykle v kladných oznamovacích větách.

ANY znamená kterýkoliv, jakýkoliv, nějakýněkterý, žádný a  používá se v otázkách nebo větách se záporným slovesem.

NO znamená žádný a používá se v záporných větách. Pamatujte si, že v anglické větě může být pouze jeden zápor!

Všechna zájmena se používají s počitatelným nebo nepočitatelným podstatným jménem.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#13 Farther vs. Further

Zjistěte kdy a proč se v angličtině používá Farther nebo Further. Je to jednoduché, ale musíte dávat pozor i na rozdíl v jednom písmenku.

 • My house is farther from school that yours.  |  Můj dům je od školy dál než tvůj.
 • Do you need any further information?  |  Potřebujete nějakou další informaci?

Farther – používáme pokud mluvíme o vzdálenosti.

Further – používáme pokud mluvíme ve smyslu další, jako následující.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone