9

#9 Take off / Take out / Take down

  • Charlie took off his coat and sat down.  |  Čarli si sundal kabát a sedl si.
  • When the plane took off, all the lights went out.  |  Když letadlo vzlétlo všechna světla zhasla.
  • I’m going to take my parents out to the restaurant tonight.  |  Chystám se pozvat mé rodiče do restaurace dnes večer.
  • Find a piece of paper and take down the details.  |  Najdi kousek papíru a poznamenej podrobnosti.

take off: – sundat část oděvu; – vzlétnout (o letadle)

take out: – vzít ven, pozvat někam

take down: – zapsat; poznamenat

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone