6

#6 Among vs. Between

  • You must choose between cake or chocolate. | Musíš si vybrat mezi koláčem nebo čokoládou.
  • We have a contract between five interesting partners.| Máme smlouvu mezi pěti zajímavými partnery.
  • Don’t be afraid, you are among friends.| Neboj se, jsi mezi přáteli.

Between se používá, když máme výběr mezi dvěma objekty, nebo mezi dvěma a víc stejnorodými objekty nebo skupiny.

Among se používá, když máme výběr mezi víc než dva objekty.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone