4

#4 There is / there are

There is / there are se obvykle používá, když popisujeme nějaký objekt nebo prostor. Zejména v případě popisu co daný objekt má nebo co se v daném prostoru nachází. Překládáme takový druh věty od konce. Například:

  • There is a big kitchen, two bedrooms and a small bathroom in the flat. | V bytě je velká kuchyně, dvě ložnice a malá koupelna.
  • There are two bedrooms, a big kitchen and a small bathroom in the flat. | V bytě jsou dvě ložnice, velká kuchyně a malá koupelna.

Začínáme popis podstatným jménem. V jednotném čísle – THERE IS,  ve množném čísle – THERE ARE.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone