#198 Rely on smb/smth

 

  • You can rely on me.  |  Můžeš se na mne spolehnout.
  • Can he be relied on?  |  Dá se na něj spolehnout?

Rely on somebody/something znamená:

  1. být závislý na někom/něčem, být odkázán na někoho/něco, muset spoléhat na něco;
  2. spoléhat (se), spolehnout se na někoho/něco, počítat s někým/něčím.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone