#197 Want / Wish

 

  • What do you want ?  |  Co chceš?
  • They don’t want to work.  |  Nechtějí pracovat.
  • I want you to stay here.  |  Chci, abys tady zůstal.
  • Do you wish to save the data?  |  Chcete uložit data?
  • I wish you all the best.  |  Přeji ti vše nejlepší.
  • I wish it was that way.  |  Kéž by to tak bylo.

Want znamená chtít, potřebovat něco od někoho, vyžadovat, požadovat omluvu ap.

 

Wish znamená přát si, chtít co, chtít , mít v úmyslu. Také se často užívá při omluvě nebo varování před nezdvořilostí ap.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone