#196 Journey vs. Voyage

 

  • Have a safe journey.  |  Šťastnou cestu.
  • Last year they made a journey to India.  |  V loňském roce podnikli cestu do Indie.
  • Christopher Columbus discovered American mainland in his third voyage.  |  Kryštof Kolumbus objevil americkou pevninu ve své třetí plavbě.

Journey znamená cesta; cestovat. To make a journey  – podniknout cestu, cestovat. 

  • Journey použiváme, když cesta se týká jednoho kusu cestování. To znamená cestování z jednoho místa do jiného.

Voyage znamená cesta, plavba lodí na moři; plavit (se), cestovat hl. lodí kam.

  • Voyage se vztahuje k dlouhé cestě, především do vzdáleného nebo cizího místa, a to zejména mořem.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone