#193 Vždy použiváme neurčitý člen AN před samohláskou?

A / An: Do we always use AN before vowel?  

A house  BUT  an hour.

Neurčitý člen AN se používá ne podle psaní ale podle výslovnosti.

House  – /haʊs/      Hour – /aʊər/

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone