#192 Warn

 

  • He warned him not to do it.  |  Varoval ho, aby to nedělal.
  • I will warn you of possible complacations.  |  Budu vás varovat o možných komplikacích.
  • They warned people against bad weather.  |  Varovali občany před nepříznivým počasí.

To warn znamená varovatupozornit, upozorňovat.

To warn somebody of/against something znamená varovat někoho před něčím;
upozornit, upozorňovat na něco (na nebezpečí).

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone