#191 Nervous – jak říct jinak?

Víte jak jinak lze anglicky říct sloveso nervous  – nervózní, nervní, napjatý? Existuje několik možností a každá se používá v odlišném smyslu. Vyznat se v těchto synonymech vám pomůžou následující příklady:

  • She was so nervous that she shook.  |  Byla tak nervózní, že se třásla.
  • He was a bit anxious about the safety of the machinery. |  Trochu se obaval o bezpečnosti strojního zařízení.
  • I was annoyed that he was late.  |  Byl jsem naštvaný, že přišel pozdě.
  • Irritated by their giggling, he told them to be quiet.  |  Podrážděný jejich chichotáním, řekl jim, aby byli zticha.99
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone