#189 Disadvantage

 

  • You can find disadvantages everywhere.  |  Můžete si najít nevýhody všude.
  • Don’t disadvantage me, I don’t diserve it.  |  Neznevýhodňuj mi, nezasloužím si to.
  • In this case I am at a disadvantage.  |  V tomto případě jsem nevýhodě

Disadvantage jako podstatné jméno znamená nevýhodanedostatek.

To disadvantage somebody znamená znevýhodňovatpoškozovat někoho.  
To be at a disadvantage znamená být v nevýhodě, v nevýhodném postavení.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone