#188 Advantage

 

  • There were many advantages.  |  Byla tam řada výhod.
  • I am in advantegd.  |  Jsem ve výhodě.
  • He had a very big advantage against his competitor and won.  |  Měl velmi velkou výhodu proti svému konkurentovi a vyhrál.

Advantage jako podstatné jméno znamená výhodapřednost:

  • (ekon.) tax advantages  |  daňová zvýhodnění;
  • (ekon.) competitive advantage  |  konkurenční výhoda.

Advantage  over somebody znamená výhoda proti někomu (ostatním, i v tenise).

To advantage somebody znamená zvýhodnit někoho.

To take advantage of something znamená využít, zneužít čeho; těžit z něčeho.

To have advantage against somebody znamená mít výhodu proti někomu.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone