#226 Suit vs. Costume

Suit vs. Costume

suit is a set of clothes to be worn together, now especially a man’s matching jacket and trousers (also business suit or lounge suit), or a similar outfit for a woman

costume is a style of dress, including garments, accessories and hairstyle, especially as characteristic of a particular country, period or people.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#224 Do we always use “IT“ for animals?

Do we always use IT“  for animals?

Everybody knows that for man we say HE, for woman – SHE and for things and animals – IT.

BUT when we know the sex of the animal we say – HE or SHE.

This is my dog Sally. She is already very old.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#200 Užitečné zkratky v angličtině pro psaní SMS

Každý den lidi píšou stovky SMS. Chcete si ušetřit čas? Pište je v angličtině pomoci zkratek:

 • % = oo (look)  |  Podívat se
 • KNO = know  |  Vědět
 • CHK = check  |  Zkontrolovat
 • LYK = like  |  Jak, líbit se
 • sndN = sending  |  Poslat , zaslat , odeslat
 • BCZ = because  |  Protože
 • LOL = lots of love  |  S láskou

 

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#199 Have vs. Having

Víte, že i stavová slovesa v angličtině mohou být použity v průběhovém čase? Podívejte se na sloveso HAVE a poznejte rozdíl jeho významu.

 • She has my pen!  |  Ona má moje pero!
 • I have no money left.  |  Nemám už žádné peníze.
 • Oscar had a new bicycle.  |  Oskar měl nové kolo.
 • We are having a good time here in Spain.  |  Bavíme se dobře tady ve Španělsku.

Have v prostém čase znamená mít (věc, vlastnost), vlastnit něco.

Have v průběhovém čase, neboli having obvykle se používá ve výrazech a neznamená teda něco vlastnin. Třeba: to have a dinner, to have a good time atd.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#198 Rely on smb/smth

 

 • You can rely on me.  |  Můžeš se na mne spolehnout.
 • Can he be relied on?  |  Dá se na něj spolehnout?

Rely on somebody/something znamená:

 1. být závislý na někom/něčem, být odkázán na někoho/něco, muset spoléhat na něco;
 2. spoléhat (se), spolehnout se na někoho/něco, počítat s někým/něčím.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#197 Want / Wish

 

 • What do you want ?  |  Co chceš?
 • They don’t want to work.  |  Nechtějí pracovat.
 • I want you to stay here.  |  Chci, abys tady zůstal.
 • Do you wish to save the data?  |  Chcete uložit data?
 • I wish you all the best.  |  Přeji ti vše nejlepší.
 • I wish it was that way.  |  Kéž by to tak bylo.

Want znamená chtít, potřebovat něco od někoho, vyžadovat, požadovat omluvu ap.

 

Wish znamená přát si, chtít co, chtít , mít v úmyslu. Také se často užívá při omluvě nebo varování před nezdvořilostí ap.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#196 Journey vs. Voyage

 

 • Have a safe journey.  |  Šťastnou cestu.
 • Last year they made a journey to India.  |  V loňském roce podnikli cestu do Indie.
 • Christopher Columbus discovered American mainland in his third voyage.  |  Kryštof Kolumbus objevil americkou pevninu ve své třetí plavbě.

Journey znamená cesta; cestovat. To make a journey  – podniknout cestu, cestovat. 

 • Journey použiváme, když cesta se týká jednoho kusu cestování. To znamená cestování z jednoho místa do jiného.

Voyage znamená cesta, plavba lodí na moři; plavit (se), cestovat hl. lodí kam.

 • Voyage se vztahuje k dlouhé cestě, především do vzdáleného nebo cizího místa, a to zejména mořem.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#195 Put on

 

 • He put on his hat.  |  Nasadil si klobouk.
 • The government has put a tax on cigarettes.  |  Vláda zavedla daň z cigaret.
 • She has put on four kilos.  |  Přibrala čtyři kila.

Put on znamená:

 1. obléknout (si) něco, vzít si (na sebe), nasadit si (oděv, brýle ap.);
 2. uvést (představení ap.); připravit, (us)pořádat (kurz ap.);
 3. přibrat (na váze), ztloustnout.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#194 FREE – 4 významy

 

 • Free delivery  |  Bezplatné dodání;
 • Free on board/rail/truck  |  Vyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto;
 • Free economy  |  Ekonomika volného trhu;
 • Free entry  |  Volný vstup;
 • Break free  |  Osvobodit se, vymanit se;
 • Alcohol-free  |  Bez alkoholu;
 • Tax-free  |  Osvobozený od daně;
 • Are you free this evening?  |  Máš dnes večer čas?

Slovo FREE může mít 4 významy:

 1. bezplatný, zadarmo, zdarma;
 2. volný, svobodný, neomezený (volby, trh ap.);
 3. bez něčeho; neobsahující něco (přísady ap.);
 4. mající čas / volno (v danou dobu ap.).
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone